Klaartje Peters en Peter Castenmiller, beide bestuursleden van de Stichting, schreven voor de Vlaamse congresbundel ‘Naar springlevende lokale besturen’ de bijdrage ‘Why fix it, i fit ain’t broke? De afschaffing van de Wgr-plus verklaard’. In deze bijdrage gaan zij in de ontwikkelingen in Nederland rond intergemeentelijke samenwerking in grootstedelijke gebieden. Zij komen tot de conclusie dat de Wgr-plus in de vele jaren van pogingen om tot succesvolle vormen van samenwerking te komen, eigenlijk als geslaagd kan worden beschouwd. Daarom is het des te opmerkelijker dat deze wet toch onlangs is afgeschaft. 

Dit artikel mogen wij, met dank aan uitgeverij VandenBroele, hier aanbieden:
WHY FIX IT, IF IT AIN’T BROKE? DE AFSCHAFFING VAN DE WGR-PLUS VERKLAARD.

cover congresboek

 

Rapport Verkenning lokale democratie.

Nieuw: Rust en onrust: beperkte vernieuwing van het Provinciaal bestuur in 2015.

Meer dan de helft van de Statenleden is dit jaar aan een eerste periode begonnen. In dat opzicht is sprake van een omvangrijke vernieuwing onder de leden van Provinciale Staten. Provinciale Staten zijn traditioneel een politiek orgaan waar vrouwen relatief goed vertegenwoordigd zijn. Ook na de verkiezingen is dat – met 35% vrouwelijke Statenleden – het geval. 

Ondanks de grote vernieuwing in het bestand van Statenleden, lijkt er geen sprake van een ‘verjonging’. De gemiddelde leeftijd van Statenleden wijkt nauwelijks af van die in de vorige Statenperiode. In het dagelijks bestuur van de provincies hebben zich eveneens veel personele veranderingen voorgedaan. Het aandeel vrouwelijks Gedeputeerden is ten opzichte van de vorige periode licht gedaald. 

De gemiddelde leeftijd van Gedeputeerden is min of meer gelijk gebleven. 
Dit blijkt uit een inventarisatie van de Stichting Decentraalbestuur.nl. Het volledige rapport is hier te downloaden.

Klik hier voor Rapport Rust en onrust. 

 

Rapport Verkenning lokale democratie.

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Stichting Decentraalbestuur.nl een verkenning opgesteld over de lokale democratie. Aan de basis van dit verzoek van het Ministerie staat de constatering dat er veel studies zijn gedaan, maar dat er ten aanzien van de lokale democratie geen integraal beeld beschikbaar is. Dit is naar mening van het Ministerie wel nodig voor verdere gedachtevorming over het 'onderhoud' en toekomstbestendigheid van de democratie in Nederland.

Het opgeleverde rapport draagt niet voor niets de titel 'verkenning'. Het is nauwelijks voorstelbaar dat er (in betrekkelijk korte tijd) een volledig, afgewogen en integraal rapport over de lokale democratie opgesteld zou kunnen worden. Voor het Ministerie dient de verkenning als een aanzet tot het dichten van kennislacunes en tot een nadere inhoudelijke discussie over de lokale democratie. Vanzelfsprekend kan de Stichting zich goed vinden in dit doel. Daarom bieden wij ook graag deze rapportage aan. 

Klik hier voor Rapport Verkenning lokale democratie. 

Tevens nodigen we iedereen uit om desgewenst op de inhoud van de studie, via ofwel de contactpagina op deze site of anders via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., te reageren.

Zoeken