Menu

De Stichting Decentraalbestuur.nl is een samenwerkingsverband van wetenschappers en practioners met een passie voor het functioneren van het decentraal bestuur. De Stichting verzamelt, ontsluit en presenteert inhoudelijk relevante informatie over het decentrale bestuur.

De bestuursleden van de Stichting voeren (onderzoeks)projecten uit die tot kennisvermeerdering over het functioneren van het decentrale bestuur leiden. De publicaties kunt u lezen via deze site.

De Stichting voert ook inhoudelijk uitdagende en complexe projecten in het decentraal bestuur uit. Onder meer zet de Stichting zich in voor het uitvoeren van onderzoek naar politiek-bestuurlijk omstreden kwesties bij overheden. De bestuursleden van de Stichting combineren een grote kennis van de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur met een uitgebreide ervaring van de dagelijkse praktijk. Deze kennis, ervaring en achtergronden van de bestuursleden van de Stichting dragen bij aan zowel een grote mate van onafhankelijkheid als deskundigheid die bij dergelijke onderzoeken essentieel is. In het recente verleden hebben wij onderzoeken uitgevoerd naar omstreden bouwprojecten, de mogelijke komst van een AZC en de sponsoring door een gemeentebestuur van een sportevenement. In deze onderzoeken beoordelen we de wijze waarop burgemeester, wethouders en gemeenteraden hun rollen en verantwoordelijkheden hebben ingevuld. Daarnaast besteden we aandacht aan de kwaliteit van de informatievoorziening.

De Stichting is daarmee een waardevolle partner voor overheden en kennisinstellingen, omdat de betrokkenen bij de Stichting gezamenlijk beschikken over een unieke wetenschappelijke kennis van- en ervaring met het functioneren van provincies en gemeenten. Een overzicht van de relevante rapporten en bevindingen van de Stichting is opgenomen op de pagina Publicaties. 

Met grote regelmaat is de Stichting betrokken bij rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes of wetenschappelijke onderzoeken. Benieuwd naar de verdere achtergronden van de Stichting; bezoek de pagina ‘Stichting’ 

Zoeken

Contact

Geinteresseerd hoe de stichting u kan ondersteunen; stuur een mail naar info@decentraalbestuur.nl

Privacyverklaring: via deze website worden geen persoonsgegevens verzameld.