Werkervaring

2022 - heden Voorzitter van de rekenkamer van Schiedam

2020 - heden Docent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit

2019 - heden Docent aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden

2018 - heden Voorzitter van de rekenkamer van Delft

2013 - 2021 Lid van de Kiesraad

2005 - heden Consultant bij PBLQ, Adviesbureau voor innovaties in het publiek domein

2005 - 2016 Lid  (2005 tot en met 2010) en voorzitter (2011 tot en met 2016) van de Rekenkamer van de Provincie Zeeland.

2008 - 2012 Lector aan Fontys Bestuursacademie, Tilburg, met als kennisterrein 'Bestuurskracht en innovatie'

2001 - 2005 Lid van het management van SGBO

1989 - 2001 (Senior-)onderzoeker bij SGBO, Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

1988 - 1989 Werkzaam bij Research voor Beleid, Leiden

1985 - 1987 Werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau

Opleiding

2001  Gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld: "De levende werkzaamheid, politieke betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur".

1979 - 1985 Studie Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam

1979  Eindexamen Gymnasium-B, St. Stanislas College te Delft