De Stichting Decentraalbestuur.nl inventariseert vanaf 2005 met enige regelmaat enkele kenmerken van statenleden, gedeputeerden en Commissarissen van de Koning (CvdK). De belangrijkste bevindingen zijn verzameld op deze pagina.

 

Aantal statenleden per provincie (2005-2016)

Provincie

2005

2008

2009

2012

2014

2016

Groningen

55

43

43

43

43

43

Friesland

55

43

  43*

43

43

43

Drenthe

51

41

41

41

41

41

Overijssel

63

47

47

47

47

47

Gelderland

75

53

53

55

55

55

Flevoland

47

39

39

39

39

41

Utrecht

63

47

47

47

47

49

Noord-Holland

83

55

  55*

55

55

55

Zuid Holland

83

55

55

55

55

55

Zeeland

47

39

39

39

39

39

Noord-Brabant

79

55

55

55

55

55

Limburg

63

47

47

47

47

47

Totaal

764

564

564

566

566

570

*    In dit jaar was in Friesland één zetel niet bezet. In Noord-Holland gold dat voor twee.

 

Na de verkiezingen van 2015 zijn zowel de Staten van Flevoland als van Utrecht met 2 uitgebreid, waardoor het totaal aantal Statenleden in Nederland 570 bedraagt.

 

Verdeling statenleden naar partij (2005-2016)

 

2005

2007

2009

2012

2014

2016

Partij

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

CDA

222

29,1

151

26,8

151

26,9

85

15,0

86

15,2

90

15,8

PvdA

199

26,0

114

20,3

113

20,1

107

18,9

107

18,9

63

11,1

VVD

137

18,0

101

18,0

100

17,8

113

20,0

112

19,8

88

15,4

SP

36

4,7

80

14,2

77

13,7

56

9,9

57

10,1

70

12,3

GroenLinks

50

6,5

31

5,5

31

5,5

34

6,0

32

5,7

30

5,3

D66

31

4,1

9

1,6

9

1,6

42

7,4

43

7,6

68

11,9

Chr. Unie/SGP

12

1,6

---

---

11

2,0

6

1,1

5

0,9

8

1,4

SGP

15

2,0

15

2,7

12

2,1

10

1,8

10

1,8

15

2,6

ChristenUnie

23

3,0

31

5,5

29

5,2

20

3,5

21

3,7

26

4,6

PVV*

--

--

--

--

--

--

64

11,3

60

10,6

65

11,4

PvdD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

3,2

50+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2,3

Overige **

39

5,1

32

5,7

28

5,0

29

5,1

33

5,8

16

2,8

*    tijdens de meting van 2012 vonden er in enkele provincies afsplitsingen van de PVV plaats. Deze zijn toentertijd niet in de gegevens verwerkt.

** In 2005 was de LPF in diverse provincies met 11 statenleden vertegenwoordigd. Deze zijn opgenomen in de categorie ‘overige partijen’. 

 

Voor de Gedeputeerden is het beeld als volgt;

 

Verdeling gedeputeerden naar partij (2005-2014)

 

2005

2008

2009

2012

2014

2016

Partij

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

 

 

CDA

25

36,2

25

36,2

25

36,2

14

24,1

14

23,7

15

25,0

PvdA

24

34,8

22

31,9

20

29,0

12

20,7

14

23,7

5

8,3

VVD

17

24,6

13

18,8

13

18,8

18

31,0

19

32,2

15

25,0

SP

0

0

0

0

0

0

2

3,4

2

3,4

8

13,3

Groen Links

1

1,4

2

2,9

2

2,9

2

3,4

1

1,7

2

3,3

D66

1

1,4

0

0

0

0

5

8,6

5

8,5

10

16,7

ChristenUnie

0

0

6

8,7

7

10,1

1

1,7

2

3,4

3

5,0

SGP

1

1,4

1

1,4

1

1,4

1

1,7

1

1,7

1

1,7

Chr. Unie/SGP

0

0

0

0

1

1,4

0

0

0

0

0

0

PVV

--

--

--

--

--

--

2

3,4

0

0

0

0

Anders

0

0

0

0

0

0

1

1,7

1

1,7

1

1,7

 

Uit een eerdere tabel kwam naar voren dat het aandeel statenleden van CDA, VVD en PvdA in de loop der jaren terugloopt. Desalniettemin leveren deze partijen nog steeds meer dan de helft van de gedeputeerden. Toch is ook hier sprake van een forse teruggang ten opzichte van 2005, toen meer dan 90% van de gedeputeerden verbonden was aan één van deze drie partijen. 

 

De volgende tabellen hebben betrekking op het aandeel vrouwen in het provinciale bestuur.

 

Aantal vrouwelijke provinciale ambtsdragers (2005-2016)

 

Aandeel vrouwelijke bestuurders

 

2005

2008

2009

2012

2014

2016

CdK

  8,3%

  16,6%

8,3%

16,6%

8,3%

8,3%

Gedeputeerden

18,8%

30,4%

30,4%

29,3%

28,8%

26,7%

Statenleden

28,1%

36,0%

34,8%

34,5%

31,8%

34,7

 

 

Aandeel vrouwelijke Statenleden per provincie (2005-2016)

Provincie

2005

2008

2009

2012

2014

2016

Groningen

30,9

32,6

41,9

39,5

34,9

32,6

Friesland

32,7

41,9

42,9

37,2

25,6

41,9

Drenthe

21,6

31,7

24,4

39,0

31,7

26,8

Overijssel

28,6

31,9

32,0

29,8

36,2

36,2

Gelderland

33,0

39,6

41,5

38,2

36,4

34,5

Flevoland

25,5

30,8

28,2

30,8

30,8

39,0

Utrecht

30,2

44,7

43,6

31,9

25,5

44,9

Noord-Holland

21,7

38,2

35,8

43,6

41,8

41,8

Zuid Holland

25,3

32,7

30,9

32,7

34,5

32,7

Zeeland

19,1

30,8

28,2

17,9

15,4

25,6

Noord-Brabant

34,2

45,5

38,2

43,6

38,2

32,7

Limburg

31,7

27,7

27,8

34,5

34,5

25,5

Totaal

28,1

36,0

34,8

34,5

31,8

34,7

 

Lopende een statenperiode neemt het aandeel vrouwelijke statenleden af. De verklaring hiervoor is dat verhoudingsgewijs meer vrouwen dan mannen aftreden en dat zij dan ook relatief vaker door mannen worden vervangen. Kort na verkiezingen neemt het aandeel vrouwen dan weer toe, hetgeen ook is gebeurd na die van 2015. ‘Traditioneel’  kennen Zeeland en Limburg verhoudingsgewijs weinig vrouwelijke statenleden.   

 

Aandeel vrouwelijke Gedeputeerden per provincie (2005-2016)

Provincie

2005

2008

2009

2012

2014

2016

Groningen

20,0

16,7

0

33,3

33,3

40,0

Friesland

20,0

60,0

40,0

60,0

60,0

20,0

Drenthe

60,0

33,3

50,0

25,0

0

0

Overijssel

16,7

16,7

16,7

40,0

40,0

40,0

Gelderland

16,7

33,3

40,0

40,0

40,0

50,0

Flevoland

20,0

25,0

20,0

25,0

0

0

Utrecht

0

33,3

33,3

25,0

25,0

50,0

Noord-Holland

16,7

28,6

57,0

50,0

50,0

33,3

Zuid Holland

33,3

42,9

28,6

20,0

20,0

20,0

Zeeland

0

0

0

0

25,0

25,0

Noord-Brabant

14,3

50,0

50,0

20,0

20,0

16,7

Limburg

16,7

20,0

20,0

0

0

14,3

Totaal

18,8

30,4

30,4

29,3

28,8

26,7

 

Eveneens kan het aantal vrouwelijke statenleden en het aandeel vrouwelijke gedeputeerden per partij worden gepresenteerd. Dit ziet er als volgt uit:

 

Aandeel vrouwelijke Statenleden per partij (2005-2014)

Provincie

2005

2008

2009

2012

2014

2016

CDA

28,4

33,8

35,1

32,9

33,7

37,7

PvdA

32,2

44,7

40,7

42,1

38,3

39,7

VVD

27,0

31,7

31,0

36,3

33,0

38,6

SP

27,8

36,3

33,8

35,7

35,1

40,0

Groen Links

34,0

51,6

45,0

44,1

43,8

33,3

D66

35,5

33,0

33,0

42,9

34,9

44,1

ChristenUnie

13,0

29,0

35,0

35,0

23,8

26,9

PVV

--

--

--

21,9

20,0

18,5

PvdD

 

 

 

 

 

66,7

50+

 

 

 

 

 

15,4

Anders

32,0

37,5

33,3

20,7

18,2

18,8

Totaal

28,1

36,0

34,8

34,5

31,8

34,7

 

 

Aandeel vrouwelijke Gedeputeerden per partij (2005-2016)

Provincie

2005

2008

2009

2012

2014

2016

CDA

12,0

24,0

20,0

28,6

28,6

26,7

PvdA

37,5

45,5

40,0

33,0

35,7

20,0

VVD

5,9

30,8

46,0

33,0

26,3

33,3

Groen Links

0

0

0

0

100,0

100,0

D66

0

0

0

0

40,0

30,0

ChristenUnie

0

16,7

28,6

0

0

0

PVV

--

--

--

0

--

0

Anders

0

0

0

0

0

0

Totaal

18,8

30,4

30,4

29,3

28,8

26,7

 

 

 

 

Gemiddelde leeftijd statenleden en gedeputeerden per provincie (2009-2016)

Provincie

Leeftijd statenleden

Leeftijd gedeputeerden

 

2009

2012

2014

2016

2009

2012

2014

2016

Groningen

50

48

50

46

53

48

51

42

Friesland

51

51

53

53

50

49

51

43

Drenthe

53

54

58

52

56

55

58

55

Overijssel

55

57

53

49

49

51

52

46

Gelderland

51

50

52

48

55

52

56

56

Flevoland

50

48

50

51

56

51

53

53

Utrecht

49

48

50

49

56

44

46

51

Noord-Holland

52

53

54

48

48

50

52

55

Zuid Holland

48

46

49

46

54

48

50

48

Zeeland

51

53

55

 

56

60

62

51

Noord-Brabant

52

49

52

45

51

54

56

48

Limburg*

--

48

49

48

--

48

56

49

Totaal

51

50

52

48

53

50

53

50

*    de geboortedata van statenleden en gedeputeerden zijn in 2009 niet door de provincie Limburg verstrekt

 

In 2012 daalde, na de verkiezingen van 2011, de gemiddelde leeftijd van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Dat is verklaarbaar. Immers, een relatief hoge leeftijd is vaak een overweging om af te zien van verdere politieke activiteit. De daling was in 2012 niet bijzonder groot. Na de verkiezingen van 2015 is de gemiddelde leeftijd 3 jaar gedaald.

 

De volgende tabel heeft betrekking op het opleidingsniveau van Statenleden en gedeputeerden.

 

Opleidingsniveau van Statenleden en gedeputeerden (2012-2016)

 

Statenleden

Gedeputeerden

 

2012

2014

2016

2012

2014

2016

Basis-/Voortgezet onderwijs

6,2

5,8

2,3

0

0

3,5

MBO

8,0

8,3

5,1

4,4

6,4

3,5

HBO

30,8

33,7

29,3

24,4

31,9

35,1

WO

54,1

51,9

63,3

71,1

61,7

57,9

 

100%=338

100%=362

100%=256

100%=45

100= 48

100%=57

 

 

Arbeidssituatie van Statenleden (2012-2016)

 

Statenleden

 

2012

2014

2016

Werkzaam als zelfstandige

20,0

20,7

22,6

Werkzaam bij gemeentelijke overheid

10,7

11,8

10,3

Werkzaam bij rijksoverheid

6,2

6,0

4,7

Werkzaam bij semi-overheidsinstelling / ZBO

3,8

2,3

1,9

Werkzaam in het onderwijs

9,1

10,6

9,8

Werkzaam in de zorg

7,4

5,6

4,4

Werkzaam bij maatschappelijke organisatie

8,4

6,2

8,2

Werkzaam in de particuliere sector

17,7

18,1

21,4

Anders / overig

5,5

9,3

4,7

Verricht geen betaald werk

11,2

9,5

11,7

 

100% = 419

100% = 518

100%=429

 

 

Aftreden & aantreden

 

Door vergelijking van de resultaten van de tweejaarlijkse metingen kan inzicht worden verkregen in het aantal tussentijds aftredende provinciale ambtsdragers. Dit is weergegeven in de volgende tabellen.

 

Aantal afgetreden bestuurders in periodes 2007-2009 en 2012-2014

 

2007-2009

2012-2014

 

Abs

%

Abs

%

CdK

4

33,3

3

25%

Gedeputeerden

15

17,9

9

15,3%

Statenleden

45

7,8

49

8,7%

 

 

Aantal afgetreden bestuurders in periodes 2007-2009  en 2012-2014 per provincie

Provincie

Statenleden

Gedeputeerden

2007-2009

2012-2014

2007-2009

2012-2014

Groningen

5

5

3

3

Friesland

6

6

1

0

Drenthe

4

6

1

0

Overijssel

2

4

0

0

Gelderland

5

4

0

1

Flevoland

1

0

0

1

Utrecht

7

8

2

0

Noord-Holland

1

5

4

0

Zuid Holland

4

1

1

0

Zeeland

3

2

0

1

Noord-Brabant

7

4

2

0

Limburg

0

4

1

3

Totaal

45

49

15

9

 

Aantal afgetreden bestuurders in periodes 2007-2009 2012 -2014 per partij

Partij

Statenleden

Gedeputeerden

2007-2009

2012-2014

2007-2009

2012-2014

CDA

9

9

3

0

PvdA

8

6

8

2

VVD

8

15

3

3

SP

10

3

0

0

Groen Links

4

3

1

1

D66

0

3

 

1

ChristenUnie/SGP

5

2

 

 

SGP

0

0

0

0

ChristenUnie

0

0

0

0

PVV

--

4

--

2

Overige partijen

1

4

--

0

Totaal

45

49

15

9

 

Redenen om af te treden (2012-2014)

 

Statenleden

Gedeputeerden

Onbekend

19

4

Politieke redenen

5

2

Persoonlijke redenen

25

3

Totaal

49

9

 

 

Afgetreden bestuurders 2007-2009 en 2012-2014 per functie en sexe

 

man

Vrouw

 

2007-2009 

2012-2014

2007-2009

2012-2014

 

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

CdK

3

75,0

2

66,6%

1

25,0

1

33,3%

Gedeputeerden

9

60,0

7

77,8

6

40,0

2

22,2

Statenleden

24

53,3

23

46,9

21

46,7

26

53,1

Totaal

36

57,1

32

52,5

27

42,9

29

47,5

 

Nieuw aangetreden bestuurders 2007-2009  en 2012-2014 per functie en sexe

 

Man

Vrouw

 

2007-2009

2012-2014

2007-2009

2012-2014

 

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

CdK

4

100

3

100

0

0

0

0

Gedeputeerden

5

45,5

3

75

6

54,5

1

25

Statenleden

34

69,4

42

80,8

15

30,6

10

19,2

Totaal

42

66,7

48

81,4

21

33,3

11

18,6

 

 

Zoeken

Contact

Geinteresseerd hoe de stichting u kan ondersteunen; stuur een mail naar info@decentraalbestuur.nl

Privacyverklaring: via deze website worden geen persoonsgegevens verzameld.