Decentraal bestuur.nl

Beleidsstudies

Bruine, E. de, F. Knol, Gewenste groei, Bevolkingsgroei en sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen in ex-groeikernen, 2001, Rijswijk, SCP.

Dam, M.J.E.M. van, B. Denters, De effectiviteit van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. (Met B. Denters) Beleidswetenschap, 7 (1993), 2, 141-158.

Laan, F. van der (red.), Wondermiddelen zijn niet voorhanden. Grote-stedenbeleid 1995-1997: gemeentelijke beleidsruimte en de benutting daarvan, 1998, Delft: Eburon

Stichting Rekenschap, Zorg: Optimale zorg. Amsterdam, Stichting Rekenschap, 2001

Tops P.W en Weterings R. De Groninger vensterscholen als eigentijds lokaal bestuur. Eburon Delft, 1998

Wouden, H.C. van der, De Beklemde stad: Grootstedelijke problemen in demografisch en sociaal-economisch perspectief, 1996, Rijswijk, SCP.

Zoeken